Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék projektjei:

 

  • Jean Monnet Chair

2004 óta Milassin László tanszékvezető (+36/96 503-478, milassin@sze.hu) a „Jean Monnet Chair” birtokosa a Széchenyi István Egyetemen. Az európai uniós program  lényege, hogy egy hálózatot alakítson ki olyan oktatók között, akik az EU-val kapcsolatos ismereteket oktatják egyetemi szinten. A Jean Monnet Chair pályázaton nyerhető el, a létesítését az Európai Unió 60.000,- euróval támogatja. Ebből az összegből oktatásokat, konferenciákat, tanulmányi kirándulásokat, kiadványokat támogat a Chair, mind a mai napig. A Chair működését az Európai Bizottság és a Széchenyi István Egyetem között aláírt szerződés szabályozza. Mivel a Chair létesítését általában rangos egyetemek kapják meg, a Széchenyi István  Egyetem további fejlesztése szempontjából előnyös e hálózat tagjának lenni.

A Chair birtokosai a Jean Monnet professzorok, akik rendszerint évente egyszer rendes ülésen találkoznak Brüsszelben egy többnapos konferencián, ahol a legfontosabb uniós kérdésekről értekeznek, illetve áttekintik a felsőoktatási programokat, találkoznak az Európai Bizottság vezetőivel. Ezen kívül sor kerül ad hoc konferenciák és szimpóziumok megrendezésére is, az EU tagállamok valamelyikében. Az Európai Bizottság Jean Monnet (European Community Studies Association) professzorokkal rendszeres kapcsolatot tart és kikéri véleményüket a legfontosabb uniós problémákkal kapcsolatban.

 

  •  The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 (Budapest: Complex Kiadó, 2013. 473 p.) című kari kiadvány nemzetközi köz- és magánjogot, valamint európai uniós jogot érintő fejezetei- TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0010
  • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
  • Témavezető: Dr. Milassin László PhD, egyetemi docens; +36/96 503 478,  milassin@sze.hu

 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatói által készített, 2013-ban megjelent  tanulmánykötet valamennyi jogágat érintően átfogó képet nyújt a magyar jogrendszerben az elmúlt években bekövetkezett változásokról. A Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék oktatói írták meg a nemzetközi köz- és magánjog, valamint az európai uniós jog és a magyar jogrendszer kapcsolatának sarkalatos kérdéseit elemző fejezeteket. Sulyok Gábor az Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary (p. 31-50.) című írása az Alaptörvény nemzetközi jogi klauzuláját elemzi, Ganczer Mónika az állampolgársági törvény változását vizsgálja meg a The Recent Amendment of the Hungarian Citizenship Act  (p. 69-80.) című munkájában. Milassin László a választott bírósági rendszer hazai szabályozásáról készített elemzést Hungarian Regulation on Arbitration (p. 367-379.) címmel. Horváthy Balázs és Knapp László The Relationship between the Hungarian and the EU Legal Order (p. 51-68.) című tanulmánya a magyar és az uniós jogrend kapcsolatának különböző aspektusait vizsgálja. 

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!