Hasznos linkek

Nemzetközi jog:

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ): http://www.un.org/

ENSZ Biztonsági Tanács: http://www.un.org/en/sc/

ENSZ Közgyűlés: http://www.un.org/en/ga/

ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottság: http://www.un.org/law/ilc/

ENSZ Nemzetközi Bíróság: http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1

Állandó Nemzetközi Bíróság: http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9

Állandó Nemzetközi Választottbíróság: http://www.pca-cpa.org/

Nemzetközi Büntetőbíróság: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: http://www.icty.org/

International Criminal Tribunal for Rwanda: http://www.unictr.org/

International Tribunal for the Law of the Sea: http://www.itlos.org/

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD): http://www.oecd.org/

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága: http://www.icrc.org/eng/

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO): http://www.nato.int/

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ): http://www.osce.org/

Európa Tanács: http://www.coe.int/

Emberi Jogok Európai Bírósága: http://www.echr.coe.int/echr/

Afrikai Unió: http://www.au.int/en/

Arab Liga: http://www.arableagueonline.org/

 

Nemzetközi magánjog:

ENSZ Kereskedelmi Jogi Bizottság: http://www.uncitral.org/

ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia: http://www.unctad.org/

Kereskedelmi Világszervezet: http://www.wto.org/

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC): http://www.iccwbo.org/ 

Nemzetközi Valutaalap (IMF): http://www.imf.org/external/index.htm

Világbank: http://www.worldbank.org/

Multilaterális Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA): http://www.miga.org/

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság:

http://www.mkik.hu/index.php?id=49

Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság: http://www.valasztottbirosag.hu/

 

Európai Unió joga:

Európai Tanács: http://www.european-council.europa.eu/

Európai Unió Tanácsa: http://www.consilium.europa.eu/

Európai Parlament: http://www.europarl.europa.eu/

Európai Bizottság: http://ec.europa.eu/

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: http://ec.europa.eu/magyarorszag/

Európai Unió Bírósága: http://curia.europa.eu/

EUR-Lex, az Európai Unió joganyaga: http://eur-lex.europa.eu/

 

Magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi közjogi, nemzetközi magánjogi és európai jogi tanszékeinek honlapjai:

Central European University Legal Studies Department:
http://legal.ceu.hu/

Debreceni Egyetem Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://jog.unideb.hu/tanszekek/tanszekvezeto-prof-dr-varnay-erno-egyetemi-tanar 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://www.ajk.elte.hu/dynpage6.exe?f=ajk&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1,Entry-178&p4=p:8201&id=CMORG-14

Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék:
ttp://www.ajk.elte.hu/dynpage6.exe?f=ajk&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1,Entry-178&p4=p:8201&id=CMORG-15

Károli Gáspár Református Egyetem Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/europai-jogi-es-nemzetkoezi-jogi-tanszek

Miskolci Egyetem Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék:
http://jogikar.uni-miskolc.hu/europajogi_es_nemzetkozi_maganjogi_tanszek

Miskolci Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszék:
http://jogikar.uni-miskolc.hu/nemzetkozi_jogi_tanszek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék:
http://ktk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/kozjogi-intezet/tanszekek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék:
http://nit.uni-nke.hu/oktatasi_egysegek/nemzetkozi-jogi-es-europai-jogi-tanszek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Európajogi Tanszék:
https://jak.ppke.hu/europajogi-tanszek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Közjogi Tanszék:
https://jak.ppke.hu/nemzetkozi-kozjogi-tanszek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszék: 
https://jak.ppke.hu/nemzetkozi-maganjogi-tanszek

Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi- és Európajogi Tanszék:
http://ajk.pte.hu/karunkrol/tanszekek/nemzetkozi-es-europajogi-tanszek

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék:
http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszekek-intezetek/nemzetkozi-jogi-europa?objectParentFolderId=10429

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszék:
http://www.juris.u-szeged.hu/nmjt?objectParentFolderId=10429

 

Könyvtárak, adatbázisok:

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár: http://lib.sze.hu/

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könytár linkgyűjteménye az Egyetem területéről, valamint a bárhonnan elérhető adatbázisokról: http://lib.sze.hu/linkcenter/index/lcl_id/6/m/431

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösség Tér (korábbi Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár): http://www.kkmk.hu/

Országos Széchényi Könyvtár: http://www.oszk.hu/

Országgyűlési Könyvtár: http://www.ogyk.hu/

Hatályos magyar jogszabályok: http://njt.hu/

Régi magyar jogszabályok: http://www.1000ev.hu/

Magyar Tudományos Művek Tára: http://www.mtmt.hu/

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa: http://www.matarka.hu/

ENSZ szerződésgyűjteménye: http://treaties.un.org/Home.aspx

Európa Tanács égisze alatt kötött nemzetközi szerződések: http://conventions.coe.int/

Egyetemi honlapok gyűjteményei: http://avalon.law.yale.edu/, http://www1.umn.edu/humanrts/

European Journal of International Law: http://www.ejil.org/

American Journal of International Law: 
http://www.asil.org/resources/american-journal-international-law

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht: http://www.zaoerv.de/

The Jean Monnet Working Paper Series:
http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/index.html

 

Egyéb:

Külügyminisztérium: http://www.kulugyminiszterium.hu/

Alkotmánybíróság: http://www.mkab.hu/

Magyar ENSZ Társaság: http://www.menszt.hu/

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szabó Péter Zsigmond munkahelyi vitája 2023. június 21. 15:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!