Dr. Glavanits Judit PhD
Név Dr. Glavanits Judit PhD
Beosztás tanszékvezető
egyetemi docens
Szobaszám Győr Áldozat utca 12. J-121.
Telefonszám +36 (96) 503-400/3478
3478
E-mail cím gjudit##kukac##sze.hu
Szervezeti egység Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék
Hivatkozások, kapcsolódó anyagok MTMT

További információk


Fogadóóra: hétfő 8.00 - 9.30.

 

Kutatási terület: kockázati tőkebefektetések, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi fizetések joga, a kereskedelmi szerződések feltételei és pénzügyi teljesítése

 

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve

Szak

Képzési rend

Nemzetközi kollíziós magánjog

jogász

nappali, levelező

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

jogász

nappali, levelező

Exportszerződések

jogász

nappali, levelező

Jogesetek a Nemzetközi Magánjogi Kódex köréből

jogász

nappali

Szemelvények az EUB esetjogából

jogász

nappali

Nemzetközi pénzügyek

nemzetközi igazgatás BA

nappali, levelező

Nemzetközi fizetések gyakorlata

jogász

nappali

Közigazgatási és fogyasztóvédelmi közvetítés

igazságügyi igazgatási BA

nappali, levelező

A mediáció és jogi szabályozása

igazságügyi igazgatás BA

nappali, levelező

A közbeszerzési alapjai

munka – és társadalombiztosítási igazgatási BA

nappali, levelező

Közbeszerzés a gyakorlatban

jogász

nappali

 

 

Szakmai önéletrajz:

 

dr. Glavanits Judit 1981-ben született Szombathelyen. Általános és középiskolai tanulmányait Szombathelyen folytatta, 2000-ben érettségizett a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Diplomáját 2005-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Győri Tagozatán.

 

Munkatapasztalat:

2002-2004 polgári ügyvéd mellett eseti megbízott, nemzetközi ügyfelekkel kapcsolattartás

Ezen idő alatt: az Igazságügyi Minisztérium ügyfélszolgálatának munkatársa Győrben

2002 - 2003 Munkaközvetítő iroda megyei vezetője

2007. május – 2010. május  pénzügyi tervező, tréner, kiemelt ügyfelekért felelős országos projektmenedzser

2005. szeptember – 2009. augusztus Széchenyi István egyetem PhD hallgatója, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány, EU-s pénzügyek kutatási téma

2005. szeptember – folyamatosan Széchenyi István Egyetem oktatója nemzetközi kereskedelmi jogi tantárgyakban, nemzetközi pénzügyek angol és magyar nyelvű oktatása, nappali, levelező és szakirányú képzéseken gazdasági, pénzügyi, nemzetközi pénzügyi tárgyak oktatása

2010 szeptembertől folyamatosan a PSZÁF, később az MNB pénzügyi közvetítők hatósági képzésének oktatója

2010. decembertől hivatalos közbeszerzési tanácsadó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

 

Publikációk:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10027476

 

Fontosabb konferencia-előadások:

 

 1. 2005. dec. 2-3. SZE MTDI Fiatal kutatók szimpóziuma, Győr: Befektetés és biztosítás 1989 után a magyar és közép-európai piacon.
 2. 2006. február 15. Kockázati tőke konferencia, SZE MTDI szervezésben, Győr - A kockázati tőke szerepvállalásának nehézségei Magyarországon
 3. 2006. március 23.  Régiók a Kárpát-medencén innen és túl c. nemzetközi konferencia a bajai Eötvös József Főiskola szervezésében: A kockázati tőkebefektetések szerepe és tendenciái Magyarországon.
 4. 2006 április 26. OTDK Doktori Szekció, Miskolc: A kockázati tőkebefektetések jogi környezete.
 5. 2007 május 30. KHEOPS Tudományos Konferencia, Mór, A kockázati tőke jelene és jövője Magyarországon.
 6. 2007. november 16. FIKUSZ – Üzleti tudományok: Fiatal Kutatók Szimpóziuma, Budapest Műszaki Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar: Financings SMEs in the EU.
 7. 2008. május 16. Szeged SZTE Racionális választás és emberi magatartás a gazdasági és üzleti döntésekben. Állami beavatkozás a gazdaságba: a gazdasági és politikai racionalitás
 8. 2008. november 15. Győr Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium 13. szimpóziuma. Gondolgatok a tőzsdei válságról és annak hatásairól.
 9. 2009. július 20. Győr Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium Summes School 2009. SME financing with ventrure capital.
 10. 2010. május 05. Győr Politikai Régió – Régiópolitika. A kockázati tőke szerepe a gazdaságfejlesztésben.
 11. 2010. december 10. Győr SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Az állam és jog alapvető értékei. Az állam gazdasági beavatkozásának piactorzító hatása – Gondolatok a kockázati tőkeprogramok kapcsán
 12. 2011. február 08. Hradec Králové (Csehország) Pravni ROZPRAVY 2011. Rationality of state subsidies – a theoretical approach.
 13. 2011. június 18. KHEOPS Tudományos Konferencia: Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban, Mór. Az állami és a privát nyugdíjrendszer közötti választás játékelméleti megközelítése.
 14. 2011. november 14. SZE Állam- és Jogtudományi Kar. Devizahitelek végtörlesztése: Frank-akna vagy mentőcsónak? Győr.  A devizahitelek végtörlesztésének jogi aspektusai – ki, miből, hogyan?
 15. 2012. június 07. IV. Európa Kihívások Konferencia, Szeged. Az innovatív vállalkozások finanszírozása kockázati tőkével - európai kihívások.
 16. 2013. március 5. PPKE JÁK Mi változik az új Polgári törvénykönyvvel? Milyen magatartásra, döntésekre ösztönöznek az új Ptk. szabályai? Joggazdaságtani konferencia, Budapest. Rendes és rendkívüli biztosítékok a fogyasztói hitelezésben.
 17. 2013. június 14. Magánjogot Oktatók Egyesülete – SZE ÁJK: A magánjog oktatása – tekintettel az Alaptörvényre és az új Ptk-ra, Győr. Egyes pénzügyi tárgyú szerződések oktatása a magánjogban.
 18. 2014. január 31. Nemzetközi Magánjogot Oktatók Országos Konferenciája, PPKE –  Egyes pénzügyi tárgyú szerződések nemzetközi jogvitája.
 19. 2014. május 22. 5. Báthory-Brassai Konferencia, Óbudai Egyetem - Állami részvétel a kockázati tőkepiacon: mentőöv vagy lábsúly?
 20. 2014. június 27. International Society of Public Law, Inaugural Conference – Rethinking the Boundaries of Public Law and Public Space, Florance, Italy – Changing rules of international sales
 21. 2014. december 12. – Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola – A jog sajátossága (Section in English, szekcióelnök)
 22. 2015. február 19. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, UNCITRAL – Nemzetközi adásvételi szerződés a XXI. században - Szakmai fórum a nemzetközi adásvételi szerződésről szóló bécsi egyezmény elfogadásának 35. évfordulója alkalmából, Győr – A nemzetközi adásvételi szerződések bírói joggyakorlata
 23. 2015. február 23.  – Batthyányi Lajos Szakkollégium, Győr – Állam – Válság – Pénzügyek: A pénzügyi piac szabályozásának és felügyeletének aktuális kérdései – A pénzügyi piacok szabályozásának és felügyeletének új irányai.
 24. 2015. május 22. – Centre Perelman de Philosophie du Droit, Université Libre de Bruxelles – Brussels Global Law Week – Quo vadis Globalization? Limits of the global financial regulation.
 25. 2015. július 2. – Batthyányi Summer School, Győr – Quis custodiet ipsos custodes? Limits of National Supervisiory Authorities in the Brave New Financial World.
 26. 2015. október 15. - Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség, Etika - Gazdaság – Jog konferencia, KRE ÁJK, Budapest – Van-e helye az értékeknek a globalizált pénzügyi világban?
 27. 2015. december 1-2. – University of Zagreb – UNCITRAL - “35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges” – National reporter of Hungary.
 28. 2016. május 20. – Magánjogot Oktatók X. Éves Konferenciája – NKE, Budapest – A nemzetközi adásvételi jogviták hazai bírói gyakorlata – egy empirikus kutatás eredményei.
 29. 2016. október 19. - Central European Forum on Law and Administration - Unification-Integration-Convergence. Mutual interaction of contemporary systems and branches of law, Czestochowa, Lengyelország.  - Application of the CISG in the V4 Counties – Comparative Study on the Interpretation.
Vissza az előző oldalra

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szabó Péter Zsigmond munkahelyi vitája 2023. június 21. 15:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!