Kiválóan szerepeltek a Jogi Kar hallgatói a nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyen

20220324_155633.jpg

Hontvári Tamás, Szabó Orsolya Eszter és Varga Anna Mercédesz, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar csapataként kiemelkedően szerepelt a Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédverseny európai fordulóján.1992 óta rendezik meg a világ egyik legrangosabb perbeszédversenyét, mely európai fordulójának a 2010. évben a jogi kar adott otthont. Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának támogatásával, hallgatóink az elmúlt négy esztendőben folyamatosan és sikeresen szerepelnek a versenyen.

A kialakult gyakorlat szerint a csapatok első körben az afrikai, az ázsiai-csendes-óceáni, az európai, az észak-amerikai és a latin-amerikai regionális fordulón vesznek részt, melyek győztesei jutnak tovább a világdöntőbe. Idén az európai regionális forduló házigazdája a Bécsi Egyetem volt, mely az International Institute of Space Law és a European Centre for Space Law társszervezésével, a járványhelyzet miatt online rendezte meg a versenyt 2022. március 22. és 2022. március 28. között.

A verseny két fiktív állam vitáját szimulálja a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Az idei jogesetben egy űrállomáson 3D nyomtatási technológiával gyártott és onnan keringési pályára bocsátott műhold adósság fejében történő sikertelen fizikai birtokbavételével és az ebből adódó súlyos károkozással kapcsolatban alakult ki a jogvita.

A nemzetközi jog és a világűrjog számos területét érintő, több mint fél éven át tartó felkészülés során a csapat angol nyelven, egyenként mintegy hetven oldal terjedelemben elkészítette a két állam írásbeli beadványát, melynek kialakítása, felépítése és megszövegezése a Nemzetközi Bírósághoz benyújtott tényleges periratok formáját és tartalmát követte. A jogeset megoldásához elengedhetetlen volt az általános nemzetközi jogi és világűrjogi ismereteken túl a Nemzetközi Bíróság és más bírói fórumok joggyakorlatának ismerete is.

A csapat ezt követően a szóbeli fordulón adta elő az egyik, illetve a másik állam perbeszédét. Minden induló csapat négy, egyenkét kétórás fordulóban adott számot tudásáról, mely során hallgatóink a sorsolás alapján nyugat-európai egyetemi csapatokkal találkozott, köztük az elődöntőbe jutó angol anyanyelvű versenytárssal is egyenrangú partnerként mérkőzött meg. A szóbeli fordulók értékelései során a bírók kiemelték karunk csapatának kiváló felkészültségét, az érvelés strukturáltságát és koherenciáját, a kérdésekre adott válaszok pontosságát, a másik csapat érveire való ellenérvek helyességét, az időgazdálkodást, valamint az angol nyelvtudást.

Hontvári Tamás, Szabó Orsolya Eszter és Varga Anna Mercédesz felkészülését a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék oktatói, Sulyok Gábor egyetemi tanár (coach/faculty advisor), Ganczer Mónika, egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (assistant coach/assistant faculty advisor), Kecskés Gábor egyetemi docens, Barták Áron Soma doktorandusz és Takó Dalma doktorandusz támogatták.

Bővebben a versenyről: https://www.mootcourt.iislweb.space/

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szabó Péter Zsigmond munkahelyi vitája 2023. június 21. 15:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!