Remekül mutatkozott be Karunk csapata a Manfred Lachs perbeszédverseny európai fordulóján

Az 1992 óta megrendezésre kerülő Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition során először a régiók (Európa, Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Afrika) csapatai mérkőznek meg, majd a régiók győztesei a világdöntőben játszanak egymással. Fontos megjegyezni, hogy 2010-ben egyébiránt Karunk rendezte meg az igen sikeres európai regionális fordulót.

A világűrjogi perbeszédversenyen a fiktív jogesetben az űrjog speciális témáin túl rendszerint előkerülnek a nemzetközi jog általánosabb kérdései is, így korántsem tekinthető kizárólag világűrjogi versenynek, Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition a komoly hagyománnyal bíró nagy nemzetközi jogi perbeszédversenyek körébe tartozik.

Az idei évben, a Kar történetében először indult hallgatói csapat a regionális fordulóban. A csapat részvételét az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében támogatta.

Tovább

Az erőszak tilalmától a kibertérben zajló konfliktusokig

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara kutatói "Az erőszak tilalmától a kibertérben zajló konfliktusokig címmel 2019. május 8-án szakmai workshopot tartottak, a rendezvény plakátja itt tekinthető meg. A program keretében Tanszékünk oktatója, Prof. Dr. Sulyok Gábor Az erőszak általános tilalmáról címmel tartott előadást. A téma jogi és informatikai aspektusaira fókuszáló prezentációkat intenzív vita követte.

Tovább

Eredményes szereplés a XXXIV. OTDK-n

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 2019. április 10-12. között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került megrendezésre. Több, a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék által gondozott tudományterületekhez kapcsolódó dolgozat szerepelt sikeresen. Szépvölgyi Enikő Alternatív vitarendezés a fogyasztói jogvitákban című munkája első helyezést ért el és különdíjat kapott a Fogyasztóvédelmi és versenyjog tagozatban (konzulens: Dr. Glavanits Judit tanszékvezető egyetemi docens), emellett Szépvölgyi Enikő a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában is részesült. Takó Dalma A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok című dolgozata második helyezést ért el és különdíjat kapott a Nemzetközi jog tagozatban (konzulensek: Prof. Dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár és Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens).

Tovább

Lehetséges-e az európai kötelmi jog?

A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék szervezésében Dr. Veress Emőd, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi tanára "Lehetséges-e az európai kötelmi jog?" címmel 2019. április 12-én előadást tartott, a rendezvény plakátja itt tekinthető meg.

Tovább

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.
Szenátusi Ülés 2020. november 30. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak kezdete 2020. december 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!