Világűrjogi perbeszédverseny

17608861652922817452.jpgEurópa lejobbjaival versenyezett a győri világűrjogi csapat

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara kimagasló teljesítmény nyújtva, a kontinens leghíresebb világűrjogi képzési helyeinek hallgatóival mérte össze tudását a „Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition” elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyen.

A Nemzetközi Világűrjogi Intézet három évtizedes múltra visszatekintő, rangos nemzetközi perbeszédversenye minden évben két képzeletbeli állam fiktív jogvitáját szimulálja, a megoldandó komplex jogi probléma hagyományosan a világűrjog aktuális és nyitott szabályozási kérdései köré épül.

A verseny első szakaszában a csapatoknak angol nyelven el kell készíteniük a felperes és az alperes állam írásbeli beadványát, melynek kialakítása, felépítése és megszövegezése a Nemzetközi Bírósághoz benyújtott periratok formáját és tartalmát követi. Ezek beküldése nyomán szereznek részvételi jogot a szóbeli fordulón, ahol mindkét fél képviseletében elő kell adniuk érveiket egy elismert szakértőkből álló háromfős bírói fórum előtt. Az írásbeli beadványokat, a szóbeli érvelést és a kérdésekre adott válaszokat szigorú szempontok szerint értékelik. Minden hallgatói csapat a küldő intézmény földrajzi fekvésének megfelelő regionális fordulón vesz részt, ezek győztesei jutnak tovább a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus alkalmával megrendezett világdöntőbe.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar versenyzői csapata – az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának támogatásával – 2019 óta folyamatosan jelen van az európai regionális fordulóban, melyre minden évben az Európai Űrügynökség égisze alatt működő Európai Világűrjogi Központ rendezésében más felsőoktatási intézményben kerül sor. 2010-ben a versenynek a győri jogi kar adott otthont. Idén az európai regionális fordulót Spanyolországban, a Jaéni Egyetemen, április 17. és 21. napja között rendezték meg. A fiktív jogeset középpontjában egy kémműhold balul sikerült lézeres megvakítása és egy irányíthatatlanná vált másik műhold rakétával történő megsemmisítése állt.

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara két, egyenként több mint ötven oldalnyi terjedelmű írásbeli beadvány elkészítését követően a bécsi, a kölni, a leideni és a luxemburgi egyetem hallgatóival mérte össze tudását – két alkalommal felperesi, két alkalommal alperesi oldalon. Mind a négy említett intézmény a kontinens leghíresebb világűrjogi képzési helyei közé tartozik, ahol hosszú ideje és intézményesített keretek között kutatják és oktatják a napjainkban egyre fontosabbá váló jogterületet. A verseny nehézségét jelzi, hogy a népes mezőnyből kisorsolt négy perbeli ellenfél közül három csapat az elődöntőbe jutott, és a döntőt a kölni egyetem csapata nyerte meg. Hallgatóink kiváló felkészültsége, innovatív érvelése és magabiztos szereplése egyaránt kivívta a bírák és a perbeli ellenfelek elismerését. Egyebek mellett, a bírák külön méltányolták a jogi érvelésbe integrált és azt erősítő műszaki tudományi és természettudományi szempontokat.

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara munkáját a verseny írásbeli szakaszában harmadik csapattagként Dolmány Kíra Zsuzsanna segítette. Oktatói oldalról a közel nyolc hónapon át tartó felkészülést a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék munkatársai, Prof. Dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár és Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens irányították, Dr. Ganczer Mónika egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Takó Dalma egyetemi tanársegéd és a tavalyi versenyzői csapat tagjainak támogatása mellett.

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szabó Péter Zsigmond munkahelyi vitája 2023. június 21. 15:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!